Sommerkurs gammel

Stall Vest arrangerer 5 dagers treningsleir hver sommer, enten med Solveig Aarnes eller en gjestetrener. Kurset settes som regel opp i slutten av juni eller i første halvdel av august hvert år. Informasjon om dette blir lagt ut på vår facebookside.