Våre priser

f.o.m oktober 2022:

RIDESKOLEN:

Ridetimer fra nybegynner til viderekomne, maks 6 elever i gruppe, pr gang 335,-

Dressurkurs, maks 6 elever i gruppe, pr gang 335,-

Sprangkurs, maks 6 elever i gruppe, pr gang 335,- (Kun for ryttere som rir dressurkurs eller vanlig kurs i tillegg)

Dressur / sprangkurs kombinert, maks 6 elever i gruppe, pr gang 335,-

Privat time: Leie av hest, instruktør og ridehall, pr gang 850,- (Du rir alene)

Ridetimer faktureres forskuddsvis hver 10. uke. Ved ridning 2 timer pr uke, eller søsken som rir, gir vi moderasjon på kr 15,- pr time.

Du har automatisk plass hele skoleåret. Dersom du vil slutte, må du gi beskjed minst 5 ganger før neste faktura periode starter.

 

TRENINGER FOR RYTTERE MED EGEN HEST:

Trener:  Solveig K. Aarnes

Ridetime i gruppe inntil 4 ryttere – oppstallør/tilreisende 360,- / 400,-
Ridetime 2 ryttere – oppstallør/tilreisende 400,- / 450,-
Ridetime 1 rytter – oppstallør/tilreisende 550,- / 700,-

Assistanse ved stevne pr ekvip. / dag lokale stevner pr klasse: 350,-

Assistanse ved reisestevner avtales fra gang til gang. Minimum 350,-

 

Man får fast plass og binder seg til oppsatte ridetimer for ett semester av gangen, med 4 ukers oppsigelse fra den 1. i hver måned. Ubenyttede timer blir fakturert. Vi tar hensyn til langvarig sykdom hos hest og rytter. Privat timer kan bestilles enkeltvis underveis.