Våre priser

f.o.m 1. juli 2023:

RIDESKOLEN:

Ridetimer fra nybegynner til viderekomne, maks 6 elever i gruppe, pr gang 350,-

Dressurkurs, maks 6 elever i gruppe, pr gang 350,-

Sprangkurs, maks 5 elever i gruppe, pr gang 420,- (Kun for ryttere som rir dressurkurs eller vanlig kurs i tillegg)

Dressur / sprangkurs kombinert, maks 6 elever i gruppe, pr gang 350,-

Privat time: Leie av hest, instruktør og ridehall, pr gang 900,- (Du rir alene)
Privat timer er for alle nivå og kan bestilles til fredag formiddag og ettermiddag, samt noen helger og ferier. Kontakt instruktørene direkte for å avtale time. Privattimer betales på vipps samme dag som timen er.

Vipps nr: 815753

Instuktører

Cissela E. Beeckman tlf: 91553589
Solveig Aarnes tlf: 91124282

Ridetimer faktureres forskuddsvis hver 10. uke, og du binder deg til 10 uker av gangen. Ubenyttede timer blir fakturert. Vennligst bruk KID ved innbetaling. Dersom faktura ikke blir betalt innen fristen, vil eleven kunne miste plassen med øyeblikkelig virkning.
Du har automatisk plass hele skoleåret. Dersom du vil slutte har du 5 ukers oppsigelse. Oppsigelse av plass må sendes skriftlig til post@stallvest.no senest 5 uker før neste faktura periode starter.

 

TRENINGER FOR RYTTERE MED EGEN HEST:

Trener:  Solveig K. Aarnes

Ridetime i gruppe inntil 4 ryttere – oppstallør/tilreisende 360,- / 400,-
Ridetime 2 ryttere – oppstallør/tilreisende 400,- / 450,-
Ridetime 1 rytter – oppstallør/tilreisende 550,- / 700,-

Assistanse ved stevne pr ekvip. / dag lokale stevner pr klasse: 350,-

Assistanse ved reisestevner avtales fra gang til gang. Minimum 450,-

 

Man får fast plass og binder seg til oppsatte ridetimer for ett semester av gangen, med 4 ukers oppsigelse fra den 1. i hver måned. Ubenyttede timer blir fakturert. Vi tar hensyn til langvarig sykdom hos hest og rytter. Privat timer kan bestilles enkeltvis underveis.