Våre priser

Oppstalling inkl. høy, kraftfôr og 4 baller flis: Ny pris 2024 kommer.
Alle priser er inkl. mva., der det gjelder. Ryttere oppstallet hos oss må ri 2 ridetimer pr. uke pr. oppstallet hest.

Utslipp man-fre: 1000,-
Dekkenavtale pr. mnd. man-fre: 400,-
Bandageavtale pr. mnd. man-fre: 400,-
Begge deler sammen: 700,-
Gjesteboks døgnleie: 400,-
Gjesteboks dagleie: 300,-

Skrittemaskin man-fre: 1000,-
Ridetime i gruppe inntil 4 ryttere – oppstallør/tilreisende: 360,- / 400,-
Ridetime 2 ryttere – oppstallør/tilreisende: 400,- / 450,-
Ridetime 1 rytter – oppstallør/tilreisende: 550,- / 700,-
Assistanse ved stevne pr. ekvipasje / dag lokale stevner pr klasse: 350,-