Våre priser

Oppstalling inkl. høy, kraftfôr og 4 baller flis: 6 255,-
Alle priser er inkl. mva., der det gjelder. Ryttere oppstallet hos oss må ri 2 ridetimer pr. uke pr. oppstallet hest.

Ekstra flis pr. ball: 96,-
Utslipp man-fre: 1000,-
Dekkenavtale pr. mnd. man-fre: 400,-
Bandageavtale pr. mnd. man-fre: 400,-
Begge deler sammen: 700,-
Gjesteboks døgnleie inkl. fôr: 350,-
Gjesteboks døgnleie uten fôr: 300,-
Gjesteboks dagleie: 250,-
Skrittemaskin man-fre: 950,-

Skrittemaskin pr. gang: 70,-
Pass av hest helg/helligdag (møkking, paddock, walker) pr. dag: 350,-
Tilridning pr. gang: 500,-
Tilridning pr. måned – inntil 2 ganger pr. uke: 2400,-
Tilridning pr. måned – inntil 5 ganger pr. uke: 4500,-
Ridetime i gruppe inntil 4 ryttere – oppstallør/tilreisende: 320,- / 350,-
Ridetime 2 ryttere – oppstallør/tilreisende: 360,- / 400,-
Ridetime 1 rytter – oppstallør/tilreisende: 500,- / 550,-
Assistanse ved stevne pr. ekvipasje / dag lokale stevner: 300,-